12.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
21 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 16/12/2019 22:29 bởi tôn tiền tử
Hoàng Thị Ngọ là PGS, TS, cán bộ nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, một chuyên gia về chữ Nôm và tiếng Việt lịch sử.

 

Thơ dịch tác giả khác