Chưa có đánh giá nào
12 bài thơ
Tạo ngày 01/02/2017 18:06 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 02/02/2017 17:13 bởi hongha83
Gồm 12 bài vịnh nhân vật lịch sử từ Kinh Dương Vương đến Hậu Ngô Vương