15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2017 18:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/02/2017 02:44

經陽王

玄黃判後世鴻龐,
胄出神明有哲王。
遜國讓兄昭至德,
北南分治奠封疆。

 

Kinh Dương Vương

Huyền hoàng phán hậu thế Hồng Bàng,
Trụ xuất thần minh hữu triết vương.
Tốn quốc nhượng huynh chiêu chí đức,
Bắc Nam phân trị điện phong cương.

 

Dịch nghĩa

Thuở trời đất mới phân chia, đời xuất hiện họ Hồng Bàng
Dòng dõi thần minh đã sinh ra vị vua thông tuệ
Nhường lại nước cho anh, tỏ rõ đức độ cao cả
Chia nhau cai quản phương Bắc và phương Nam, cùng giữ gìn bờ cõi vững bền


Theo Ngoại kỷ, Vương vốn họ Hồng Bàng, tên huý là Lộc Tục, hậu duệ của Thần Nông, là con trai của Đế Minh. Đế Minh đã sinh ra Đế Nghi, sau đó đi tuần du phương Nam, lấy con gái Vụ Tiên mà sinh ra Vương. Vương bẩm tính thông minh sáng suốt, Đế Minh cho là kỳ lạ, định lấy làm người thừa kế, nhưng Vương ra sức từ chối nhường lại cho anh mình là Đế Nghi. Đế Minh đành cho Đế Nghi nối ngôi, cai quản phương Bắc, phong cho Vương là Kinh Dương Vương, cai quản phương Nam, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Khai thiên lập địa có Hồng Bàng
Dòng dõi thần minh sản thánh vương
Nhường nước kính anh nêu đức độ
Bắc Nam phân trị dựng phong cương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mới chia thuở cõi xuất Hồng Bàng,
Dòng dõi thần minh nảy thánh hoàng,
Nhường nước kính anh nêu đức độ,
Bắc Nam cùng giữ cõi bờ toàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời