25/07/2024 01:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Dương Vương
經陽王

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2017 18:57

 

Nguyên tác

玄黃判後世鴻龐,
胄出神明有哲王。
遜國讓兄昭至德,
北南分治奠封疆。

Phiên âm

Huyền hoàng phán hậu thế Hồng Bàng,
Trụ xuất thần minh hữu triết vương.
Tốn quốc nhượng huynh chiêu chí đức,
Bắc Nam phân trị điện phong cương.

Dịch nghĩa

Thuở trời đất mới phân chia, đời xuất hiện họ Hồng Bàng
Dòng dõi thần minh đã sinh ra vị vua thông tuệ
Nhường lại nước cho anh, tỏ rõ đức độ cao cả
Chia nhau cai quản phương Bắc và phương Nam, cùng giữ gìn bờ cõi vững bền

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Khai thiên lập địa có Hồng Bàng
Dòng dõi thần minh sản thánh vương
Nhường nước kính anh nêu đức độ
Bắc Nam phân trị dựng phong cương
Theo Ngoại kỷ, Vương vốn họ Hồng Bàng, tên huý là Lộc Tục, hậu duệ của Thần Nông, là con trai của Đế Minh. Đế Minh đã sinh ra Đế Nghi, sau đó đi tuần du phương Nam, lấy con gái Vụ Tiên mà sinh ra Vương. Vương bẩm tính thông minh sáng suốt, Đế Minh cho là kỳ lạ, định lấy làm người thừa kế, nhưng Vương ra sức từ chối nhường lại cho anh mình là Đế Nghi. Đế Minh đành cho Đế Nghi nối ngôi, cai quản phương Bắc, phong cho Vương là Kinh Dương Vương, cai quản phương Nam, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Kinh Dương Vương