Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 17:50, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/02/2017 11:51

貉龍君

堂堂世繫出經陽,
帝女來嬪定決祥。
乾始坤生開越祖,
百男自續慶繁昌。

 

Lạc Long Quân

Đường đường thế hệ xuất Kinh Dương,
Đế nữ lai tần định quyết tường.
Càn thuỷ khôn sinh khai Việt tổ,
Bách nam tự tục khánh phồn xương.

 

Dịch nghĩa

Đường đường thế hệ sinh ra từ Kinh Dương Vương
Con gái vua đến phối hợp mà định điềm lành
Càn khởi thuỷ, khôn sinh dưỡng mở đầu ra tổ tiên người Việt
Trăm con trai nối dõi, phúc lành phồn thịnh


Theo Ngoại kỷ, vua huý là Sùng Lãm. Kinh Dương Vương lấy con gái vua Động Đình mà sinh ra vua. Vua lấy Âu Cơ, là con gái Đế Lai thuộc họ Thần Nông, sinh được một trăm người con trai. Một hôm vua bảo Âu Cơ rằng: “Ta thuộc giống rồng, nàng thuộc dòng tiên, thuỷ hoả xung khắc, khó giữ được hoà hợp”. Thế rồi chia ra năm mươi người con trai theo cha xuống miền biển, năm mươi người con trai theo mẹ lên miền núi, đều trở thành những bậc Trưởng đứng đầu các địa phương. Đó là thuỷ tổ của Bách Việt.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đường đường thế hệ tự Kinh Dương,
Đế nữ xe duyên đẹp mọi đường.
Trời mở đất sinh tiên tổ Việt,
Trăm trai nối dõi, nghiệp quân vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Oai rồng xuất tự Kinh Dương,
Đẹp duyên đế nữ bốn phương thái hòa,
Đất trời cõi Việt Nam ta,
Trăm trai hùng cứ, nước nhà bền lâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Đường đường thế hệ tự Kinh Dương
Đế nữ hài duyên dấu vẻ vang
Trời đất sinh thành tiên tổ Việt
Trăm trai nối dõi nghiệp huy hoàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường đường thế hệ từ Kinh Dương,
Công chúa xe duyên đẹp mọi đường.
Đất dưỡng trời sinh tiên tổ Việt,
Trăm trai nối dõi nghiệp đế vương.

15.00
Trả lời