22/09/2023 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Long Quân
貉龍君

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 17:50

 

Nguyên tác

堂堂世繫出經陽,
帝女來嬪定決祥。
乾始坤生開越祖,
百男自續慶繁昌。

Phiên âm

Đường đường thế hệ xuất Kinh Dương[1],
Đế nữ lai tần định quyết tường.
Càn thuỷ khôn sinh[2] khai Việt tổ,
Bách nam tự tục khánh phồn xương.

Dịch nghĩa

Đường đường thế hệ sinh ra từ Kinh Dương Vương
Con gái vua đến phối hợp mà định điềm lành
Càn khởi thuỷ, khôn sinh dưỡng mở đầu ra tổ tiên người Việt
Trăm con trai nối dõi, phúc lành phồn thịnh

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đường đường thế hệ tự Kinh Dương,
Đế nữ xe duyên đẹp mọi đường.
Trời mở đất sinh tiên tổ Việt,
Trăm trai nối dõi, nghiệp quân vương.
Theo Ngoại kỷ, vua huý là Sùng Lãm. Kinh Dương Vương lấy con gái vua Động Đình mà sinh ra vua. Vua lấy Âu Cơ, là con gái Đế Lai thuộc họ Thần Nông, sinh được một trăm người con trai. Một hôm vua bảo Âu Cơ rằng: “Ta thuộc giống rồng, nàng thuộc dòng tiên, thuỷ hoả xung khắc, khó giữ được hoà hợp”. Thế rồi chia ra năm mươi người con trai theo cha xuống miền biển, năm mươi người con trai theo mẹ lên miền núi, đều trở thành những bậc Trưởng đứng đầu các địa phương. Đó là thuỷ tổ của Bách Việt.

Nguồn: Thoát Hiên vịnh sử thi tập, Đặng Minh Khiêm, NXB Văn học, 2016
Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
[1] Tức Kinh Dương Vương, làm vua vào khoảng năm Nhâm Tuất (hơn 2000 năm trước Công nguyên). Kinh Dương Vương lấy con gái Thần Long là Vua hồ Động Đình sinh một con trai đặt tên là Sùng Lãm, sau nối ngôi vua cha niên hiệu là Lạc Long Quân.
[2] Càn (trời) dựng, khôn (đất) sinh, khởi đầu cho vạn vật. Ở đây chỉ công dựng nước của Lạc Long Quân và Âu Cơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Lạc Long Quân