Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2017 18:20

後南帝

夤緣結好終亡趙,
倉卒迎降竟入隋。
鴉海千年遺廟在,
渝盟羞對越王祠。

 

Hậu Nam Đế

Di duyên kết hiếu chung vong Triệu,
Thương thốt nghênh hàng cánh nhập Tuỳ.
Nha hải thiên niên di miếu tại,
Du minh tu đối Việt Vương từ.

 

Dịch nghĩa

Quấn quýt duyên để kết hiếu, cuối cùng khiến họ Triệu mất nước,
Vội vàng ra hàng, rốt cuộc bị nhà Tuỳ đưa về Bắc quốc.
Miếu thờ ở cửa biển Tiểu Nha nghìn năm nay vẫn còn đó,
Vì phản bội lời thề, thẹn thùng đối diện với đền thờ Triệu Việt Vương.


Vua họ Lý, huý Phật Tử (Lý Phật Tử có con trai là Nhã Lang xin lấy con gái của Triệu Việt Vương là Cảo Nương. Một hôm Nhã Lang bảo vợ: “Trước hai vua cha chúng ta cừu thù với nhau, nay là thông gia cũng chẳng hay lắm ư”. Cảo Nương không biết ý của chồng, bí mật lấy mũi đâu mâu móng rồng của cha cho chồng xem. Nhã Lang tráo đổi cái móng ấy rồi bảo: “Tôi nghĩ ơn sâu cha mẹ nặng bằng trời đất. Vợ chồng ta yêu nhau không nỡ xa cách nhưng tôi phải tạm dứt tình về thăm cha mẹ”. Nhã Lang về bàn với cha đánh úp Triệu Việt Vương chiếm lấy nước), là tướng người trong tộc Lý Nam Đế. Lý Nam Đế vì đi tránh giặc Lương mà qua đời, người anh là Thiên Bảo dẫn quân lính vào chiếm cứ động Dã Năng, tự hiệu là Đào Lang Vương. Thiên Bảo chết, Vua thay cầm quân. Bấy giờ Triệu Việt Vương đã phá được quân Lương. Vua dùng kế cầu hôn để cầu hoà, rồi đánh lại Triệu Việt Vương lấy được nước. Chẳng bao lâu quân nhà Tuỳ sang xâm lấn nước Nam, Vua ra hàng, chạy sang phương Bắc rồi mất. Người trong nước lập đền thờ Vua ở cửa biển Tiểu Nha (nằm đối diện đền thờ Triệu Việt Vương ở cửa biển Đại Nha trên đất Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Mon men kết hiếu lừa vua Triệu,
Vội vã ra hàng rước giặc Tuỳ.
Nha hải nghìn thu còn miếu đó,
Thẹn thùng đối mặt Việt Vương từ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kết hiếu nhân duyên lừa Triệu đế,
Bị đưa về Bắc vì hàng Tuỳ.
Tiểu Nha ở miếu nghìn năm đó,
Đối  diện thẹn thùng với Triệu từ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kết hiếu nhân duyên họ Triệu vong
Đầu hàng theo Bắc thế là xong
Miếu thờ cửa biển ngàn năm đó
Đối diện Triệu Vương, thật thẹn thùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời