Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2017 20:30

士王

三分漢鼎撓中原,
南國封疆賴保全。
正氣千年長不朽,
時人爭道士王僊。

 

Sĩ Vương

Tam phân Hán đỉnh nạo trung nguyên,
Nam quốc phong cương lại bảo tuyền (toàn).
Chính khí thiên niên trường bất hủ,
Thời nhân tranh đáo Sĩ Vương tiên.

 

Dịch nghĩa

Cơ đồ nhà Hán bị chia ba, miền trung nguyên rối ren,
Bờ cõi nước Nam nhờ Vương giữ được vẹn toàn.
Chính khí ngàn năm mãi bất hủ,
Người đương thời tranh nhau kể chuyện tiên Sĩ Vương.


Vương họ Sĩ, tên huý là Nhiếp, người huyện Quảng Tín, quận Thương Ngô (tên huyện, phía tây nam tỉnh Quảng Tây. Đời Hán đặt huyện Quảng Tín thuộc quận lị Thương Ngô), làm Thứ sử Giao Châu thời Tam Quốc, các danh sĩ trong nước (nhà Hán) sang tị nạn theo Vương rất nhiều. Người thời bấy giờ ca ngợi Vương là bậc quân trưởng phủ Giao Châu giữ gìn yên ổn bốn cõi, uy danh lừng lẫy trăm miền, dẫu đến Đậu Dung nhà Hán giữ cõi Hà Tây cũng chưa chắc sánh vượt. Sách Báo cực truyện chép: “Sau khi Vương mất được hơn trăm năm, người Lâm Ấp vào cướp, đào lăng mộ của Vương, thấy mặt vẫn tươi tỉnh như sống, giặc sợ, không dám đào nữa, bèn lấp lại”. Tương truyền cho là lăng tiên, nay ở xã Tam Nha, huyện Gia Định (thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Chia ba vạc Hán, rối trung nguyên,
Nước Nam bờ cõi vẫn vẹn tuyền.
Chính khí ngàn thu dài bất hủ,
Người đời đua kể Sĩ Vương tiên.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chia ba nhà Hán loạn trung nguyên,
Bờ cõi nước Nam giữ vẹn toàn.
Chính khí ngàn năm còn bất hủ,
Đương thời tranh kể Sĩ Vương tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời