Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2017 18:24, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/02/2017 18:31

阮節婦

許國良人已捨生,
百年契闊忍忘情。
君恩夫道如無愧,
地下相從死亦榮。

 

Nguyễn tiết phụ

Hứa quốc lương nhân dĩ xả sinh,
Bách niên khế khoát nhẫn vong tình.
Quân ân phu đạo như vô quý,
Địa hạ tương tòng tử diệc vinh.

 

Dịch nghĩa

Chồng đã vì nước mà không tiếc tấm thân
Trăm năm xa cách nỡ nào quên tình nghĩa
Ơn vua và đạo nghĩa vợ chồng nếu như không để hổ thẹn
Xin được cùng chết theo xuống đất cũng là vẻ vang


Theo Hồ kỷ, tiết phụ họ Nguyễn, vợ của quan Nhập nội Hành khiển kiêm Trung thư lệnh Ngô Miễn. Khi quân Minh sang xâm lược nước Nam, cha con Hồ Quý Ly đều bị bắt, Ngô Miễn nhảy xuống sông tự tử. Bà họ Nguyễn bảo mọi người: "Chồng ta giàu sang phú quý, cả nhà ăn lộc của vua. Nay ông ấy thủ tiết mà chết, thế là chết xứng đáng. Nay ta muốn sống tạm bợ để giữ cái mạng này thì không phải là không được, nhưng như thế là phụ bạc với ơn đức của vua và đạo nghĩa đối với chồng. Thà xin chết theo".

Nguồn: Thoát Hiên vịnh sử thi tập, Đặng Minh Khiêm, NXB Văn học, 2016

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Chồng vì việc nước đã hy sinh,
Cách biệt trăm năm chẳng phụ tình.
Ơn chúa, đạo chồng mà chẳng thẹn,
Suối vàng được gặp thác là vinh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chồng bà vì nước đã hy sinh,
Xa cách lâu nào quên nghĩa tình,
Ơn nghĩa chúa, chồng không để thẹn,
Xin cùng được chết cũng là vinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời