Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2017 12:23

吳昌岌

幾年避亂困居東,
一旦歸來富貴同。
何事遽專威福柄,
多慚讓國伯夷風。

 

Ngô Xương Ngập

Kỷ niên tỵ loạn khốn cư đông,
Nhất đán quy lai phú quý đồng.
Hà sự cự chuyên uy phúc bính,
Đa tàm nhượng quốc Bá Di phong.

 

Dịch nghĩa

Mấy năm chạy loạn khốn khổ ở miền đông,
Một bữa trở về được chung hưởng phú quý.
Cớ sao còn tranh giành lấy quyền tác oai tác phúc,
Thật hổ thẹn trước tấm gương biết nhường lại nước của Bá Di ngày xưa.


Theo Kỷ nhà Ngô trong Sử ký: Xương Ngập là con trai trưởng của Tiền Ngô Vương. Ngô Vương lúc lâm chung, truyền lệnh lại cho anh của Hoàng hậu là Dương Tam Kha phò Xương Ngập lên ngôi. Nhưng Tam Kha tự lập làm vua, Xương Ngập phải chạy về Nam Sách Giang. Em của Xương Ngập là Xương Văn đánh thắng Tam Kha, đón Xương Ngập về. Xương Ngập là người hay tác oai tác phúc, không hoà hợp được với Xương Văn, ít lâu sau thì mất.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Mấy năm khốn khổ lánh phương đông,
Một sớm trở về phú quý đồng.
Cớ sao quyền thế còn tranh lấy?
Bá Di nhượng nước ấy thẹn không!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mấy năm chạy loạn lánh miền đông,
Phú quý trở về chung hưởng xong.
Tranh tác sao còn oai tác phúc,
Bá Di nhường nước thẹn hay không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời