仙容公主

稳駕仙舟向海濱,
寅緣夫婦便成親。
飛升莫近廣寒殿,
中有姮娥不嫁人。

 

Tiên Dung công chúa

Ổn giá tiên chu hướng hải tân,
Dần duyên phu phụ tiện thành thân.
Phi thăng mạc cận Quảng Hàn điện,
Trung hữu Hằng Nga bất giá nhân.

 

Dịch nghĩa

Ung dung cưỡi thuyền tiên đi ra bờ biển,
Bởi duyên trời xe mà kết thành chồng vợ.
Bay lên đừng đến gần cung Quảng Hàn,
Vì nơi ấy có nàng Hằng Nga chẳng muốn lấy chồng.


Theo Ngoại kỷ, Tiên Dung là con gái vua Hùng. Sử cũ chép: Tiên Dung từ khi còn trẻ vốn chẳng chịu lấy chồng, hàng năm đi du ngoạn trên biển tìm thưởng thức các đồ ăn của biển, trên đường về qua bến Chử Gia, gặp Chử Đồng Tử, cho là được nguyệt lão xe duyên, bèn kết nghĩa với nhau thành vợ chồng. Vì sợ đắc tội với vua cha nên nàng không dám trở về triều. Vua Hùng cho quân đến hỏi tội. Đêm ấy, gió mưa nổi lên, tất cả nhà cửa cùng gà, chó đều bay lên trời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Thong dong mặt biển cưỡi thuyền tiên,
Phu phụ trời xe đã thoả nguyền.
Phi thăng đừng hướng gần cung Quảng,
Bởi có Hằng Nga chẳng kết duyên.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ra biển ung dung thuyền của tiên,
Kết thành chồng vợ trời xe duyên.
Bay lên đừng đến gần cung Quảng,
Bởi có Hằng Nga chẳng vẹn nguyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời