24/06/2024 15:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiên Dung công chúa
仙容公主

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2017 08:23

 

Nguyên tác

稳駕仙舟向海濱,
寅緣夫婦便成親。
飛升莫近廣寒殿,
中有姮娥不嫁人。

Phiên âm

Ổn giá tiên chu hướng hải tân,
Dần duyên phu phụ tiện thành thân.
Phi thăng mạc cận Quảng Hàn điện,
Trung hữu Hằng Nga bất giá nhân.

Dịch nghĩa

Ung dung cưỡi thuyền tiên đi ra bờ biển,
Bởi duyên trời xe mà kết thành chồng vợ.
Bay lên đừng đến gần cung Quảng Hàn,
Vì nơi ấy có nàng Hằng Nga chẳng muốn lấy chồng.

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Thong dong mặt biển cưỡi thuyền tiên,
Phu phụ trời xe đã thoả nguyền.
Phi thăng đừng hướng gần cung Quảng,
Bởi có Hằng Nga chẳng kết duyên.
Theo Ngoại kỷ, Tiên Dung là con gái vua Hùng. Sử cũ chép: Tiên Dung từ khi còn trẻ vốn chẳng chịu lấy chồng, hàng năm đi du ngoạn trên biển tìm thưởng thức các đồ ăn của biển, trên đường về qua bến Chử Gia, gặp Chử Đồng Tử, cho là được nguyệt lão xe duyên, bèn kết nghĩa với nhau thành vợ chồng. Vì sợ đắc tội với vua cha nên nàng không dám trở về triều. Vua Hùng cho quân đến hỏi tội. Đêm ấy, gió mưa nổi lên, tất cả nhà cửa cùng gà, chó đều bay lên trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Tiên Dung công chúa