Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Tạo ngày 02/02/2017 17:16 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/02/2017 17:17 bởi hongha83

Hậu phi - 后妃

Công chúa - 公主

Tiết phụ - 節婦