絕筆詩

一日兼他兩日狂,
已過三萬六千場。
他年新識如相問,
只當飄流在異鄉。

 

Tuyệt bút thi

Nhất nhật kiêm tha lưỡng nhật cuồng,
Dĩ qua tam vạn lục thiên trường.
Tha niên tân thức như tương vấn,
Chỉ đáng phiêu lưu tại dị hương.

 

Dịch nghĩa

Một ngày cuồng gấp hai ngày người khác
Đã trải ba vạn sáu nghìn cuộc
Năm nào người mới biết có hỏi đến
Chỉ là đang phiêu lưu ở quê khác


Một đời tác giả tự cho mình là cuồng, lấy cuồng làm mục đích theo đuổi của cuộc sống, ông sống thoải mái chỉ có 54 năm. Khi sắp xa cõi trần, ông để lại bài thơ này. Trong thơ nhìn nhận lại cả cuộc đời, vẫn dùng cuồng để đo giá trị cuộc sống, ông chỉ sống có hơn năm mươi tuổi, nhưng mức cuồng lại bằng hai ngày người khác, cho nên xem bằng 100 năm (ba vạn sáu nghìn ngày).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngày cuồng một gấp những hai kia
Ba vạn sáu nghìn cuộc trải qua
Người mới biết năm nào hỏi đến
Coi như đây đó ở làng xa

tửu tận tình do tại
21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày cuồng tuy một sánh bằng hai
Nhân thế trăm năm dễ mấy người
Năm tới nếu ai mà hỏi đến
Hẳn còn đất khách bước rong chơi

44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Ngày cuồng lại gấp hai ngày
Ba vạn sáu nghìn bay bay từng qua
Năm sau có ai hỏi ta
Thì thân phiêu giạt xứ xa vui rồi.

15.00
Trả lời