Ta vẽ dòng sông nước xa xa,
Yêu rừng phong úa lúc chiều tà.
Thu nguyệt lung linh soi cổ tự,
Hương thơm kinh các quyện la đà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.