43.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Minh
3 bài trả lời: 3 bản dịch
8 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2007 08:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/10/2019 02:55

題落霞孤鶩圖

畫棟珠簾煙水中,
落霞孤騖渺無蹤。
千年想見王南海,
曾借龍王一陣風。

 

Đề lạc hà cô vụ đồ

Hoạ đống châu liêm yên thuỷ trung,
Lạc hà cô vụ diểu vô tung.
Thiên niên tưởng kiến Vương nam hải,
Tằng tá long vương nhất trận phong.


Vương Bột, thi nhân nổi tiếng đời Sơ Đường, vì cha (Vương Phúc) bị đổi sang làm Huyện Lệnh tại Giao Chỉ, lên thuyền xuống Nam Hải thăm cha nhưng bị chết vì cuồng phong nhận chìm thuyền. Vương Bột có làm bài phú Đằng Vương các tự, trong đó có câu: “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc”. Đường Dần dựa vào câu đó vẽ bức hoạ Lạc hà cô vụ đồ và đề bài thơ này. Tranh hiện ở Bảo tàng Thượng Hải.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoạ đồ sóng khói rèm châu
Ráng chìm cò lẻ xa xôi vô chừng
Ngàn năm tưởng nhớ Vương công
Biển nam nương trận cuồng phong theo thuyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cột vẽ rèm châu khói nước pha,
Ráng trầm cò lẻ mịt mờ xa.
Ngàn năm tưởng thấy Vương nam hải,
Từng mượn long vương trận gió tà.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cột vẽ, rèm châu khói nước loà
Ráng chìm, cò lẻ mịt mù xa
Thi thần Vương Bột ngàn năm nhớ
Từng mượn long vương ngọn gió qua

34.67
Trả lời