15/06/2024 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề lạc hà cô vụ đồ
題落霞孤鶩圖

Tác giả: Đường Dần - 唐寅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2007 08:16

 

Nguyên tác

畫棟珠簾煙水中,
落霞孤騖渺無蹤。
千年想見王南海,
曾借龍王一陣風。

Phiên âm

Hoạ đống châu liêm yên thuỷ trung,
Lạc hà cô vụ diểu vô tung.
Thiên niên tưởng kiến Vương[1] nam hải,
Tằng tá long vương nhất trận phong.

Bản dịch của mailang

Cột vẽ rèm châu khói nước pha,
Ráng trầm cò lẻ mịt mờ xa.
Ngàn năm tưởng thấy Vương nam hải,
Từng mượn long vương trận gió tà.
Vương Bột, thi nhân nổi tiếng đời Sơ Đường, vì cha (Vương Phúc) bị đổi sang làm Huyện Lệnh tại Giao Chỉ, lên thuyền xuống Nam Hải thăm cha nhưng bị chết vì cuồng phong nhận chìm thuyền. Vương Bột có làm bài phú Đằng Vương các tự, trong đó có câu: “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc”. Đường Dần dựa vào câu đó vẽ bức hoạ Lạc hà cô vụ đồ và đề bài thơ này. Tranh hiện ở Bảo tàng Thượng Hải.

[1] Tức Vương Bột.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Dần » Đề lạc hà cô vụ đồ