tôi không rõ sư huynh Lữ Tùng Anh tuổi tác thế nào ,nhưng với lời thơ thâm trầm sâu lắng đến vậy và tồn tại trước tôi ,với lòng ngưỡn vọng ,nếu sư huynh còn khoẻ có thể được xin cho một cuộc điện thoại vào sô


0918114737 hầu cho tôi được một lần gặp mặt trước khi tạo hoá chia lìa,và nếu ai đọc được những dòng tin này mà biết sư huynh ở đâu xin cho tôi thoả lòng mong đợi .