生查子

墜雨已辭雲,
流水難歸浦。
遺恨幾時休,
心抵秋蓮苦。
忍淚不能歌,
試托哀弦語。
弦語願相逢,
知有相逢否。

 

Sinh tra tử

Truỵ vũ dĩ từ vân,
Lưu thuỷ nan quy phố.
Di hận kỷ thời hưu,
Tâm để thu liên khổ.
Nhẫn lệ bất năng ca,
Thí thác ai huyền ngữ.
Huyền ngữ nguyện tương phùng,
Tri hữu tương phùng phủ?

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Mưa xuống đã từ mây
Nước chảy khôn về chỗ
Di hận bao giờ thôi
Tâm khổ sen thu độ
Nuốt lệ chẳng hay ca
Mượn gửi dây đàn ngỏ
Đàn ngỏ nguyện tương phùng
Biết gặp nhau chăng đó ?


Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mưa rơi tự chín từng
Nước khó chảy ngược đường
Để bao nhiêu sầu hận
Dạ úa như thu buồn
Lệ rơi lời biếng hát
Thử nhắn đàn vài chương
Tương phùng đàn hẹn ước
Biết có được hay chăng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngân Coan Kaito

Mưa rơi từ cõi mây
Nước chảy về chốn cũ
Sầu hận này chưa vơi
Tâm tư khổ như thắt
Lệ ngập tràn trên mắt
Thử gảy vài thanh đàn
Hẹn ước với lời này
Biết có được không đây?

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời