Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (2 bài)
Tạo ngày 20/04/2020 14:03 bởi tôn tiền tử
Lục Du thiếp 陸遊妾 là một người thiếp của Lục Du 陸遊 (1125-1209), không rõ tên thật. Theo Bản sự từ, Lục Du có lần ghé một trạm dịch ở đất Thục, thấy trên tường có đề một bài tứ tuyệt, bèn hỏi thăm mới biết là con gái nhỏ của viên quan coi trạm làm. Lục Du bèn đưa về làm thiếp, nhưng được nửa năm thì phu nhân không dung nên phải rời khỏi nhà họ Lục, trước khi đi còn kịp đưa cho Lục Du một bài từ mới làm theo điệu Sinh tra tử.