Chẳng hay sầu đâu tới,
Chỉ thấy đôi mi sầu.
Tiếng mưa rơi tí tách,
Trên tàu chuối song sầu.

Dậy sớm chôn hương cũ,
Những mong đuổi quách sầu.
Vẽ mày xuân không nổi,
Đành ở vậy với sầu.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại