Lá ngô đã rụng giếng vàng,
Canh khuya tiếng dế râm ran kêu hoài.
Một mình trằn trọc đêm dài,
Đốt đèn, thức dậy thảo bài thơ thu.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại