Gần như trăng sáng tỏ
Xa như hoa sương phủ
Trăng sáng là dịp hay
Dưới hoa say hứng thú

Hoa đẹp muốn ngắm hoài
Nhìn trăng đâu cũng có
Ước nguyện trăng cứ tròn
Và hoa đừng héo úa

tửu tận tình do tại