生查子

年年玉鏡臺,
梅蕊宮妝困。
今歲不歸來,
怕見江南信。

酒從別後疏,
淚向愁中盡。
遙想楚雲深,
人遠天涯近。

 

Sinh tra tử

Niên niên ngọc kính đài,
Mai nhị cung trang khốn.
Kim tuế bất quy lai,
Phạ kiến Giang Nam tín.

Tửu tòng biệt hậu sơ,
Lệ hướng sầu trung tận.
Dao tưởng Sở vân thâm,
Nhân viễn thiên nhai cận.


Bài này có sách chép của Chu Thục Chân, có sách chép của Chu Đôn Nho, hiện chưa rõ tác giả chính xác.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Năm năm ngọc kính đài
Mai nhị cung trang bận
Năm trọn luống mong ai
Tin thấy Giang Nam ngán

Rượu từ lúc biệt thưa
Lệ hướng trong sầu cạn
Xa tưởng Sở mây sầu
Người ở ven trời tận


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Bao năm chốn đài gương
Như nhuỵ mai cung cấm
Năm nay chưa về nhà
Sợ tin Giang Nam đến

Rượu nhạt từ khi xa
Lệ chảy theo sầu thảm
Nhớ Sở cách mây dày
Trời gần người xa lắm


Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời