28/07/2021 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh tra tử
生查子

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 17:57

 

Nguyên tác

年年玉鏡臺,
梅蕊宮妝困。
今歲不歸來,
怕見江南信。

酒從別後疏,
淚向愁中盡。
遙想楚雲深,
人遠天涯近。

Phiên âm

Niên niên ngọc kính đài,
Mai nhị cung trang khốn.
Kim tuế bất quy lai,
Phạ kiến Giang Nam tín.

Tửu tòng biệt hậu sơ,
Lệ hướng sầu trung tận.
Dao tưởng Sở vân thâm,
Nhân viễn thiên nhai cận.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Năm năm ngọc kính đài
Mai nhị cung trang bận
Năm trọn luống mong ai
Tin thấy Giang Nam ngán

Rượu từ lúc biệt thưa
Lệ hướng trong sầu cạn
Xa tưởng Sở mây sầu
Người ở ven trời tận
Bài này có sách chép của Chu Thục Chân, có sách chép của Chu Đôn Nho, hiện chưa rõ tác giả chính xác.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Sinh tra tử