鷓鴣天其五

醉拍春衫惜舊香,
天將離恨惱疏狂。
年年陌上生秋草,
日日樓中到夕陽。

雲渺渺,
水茫茫,
征人歸路許多長。
相思本是無憑語,
莫向花箋費淚行。

 

Giá cô thiên kỳ 5

Tuý phách xuân sam tích cựu hương,
Thiên tương ly hận não sơ cuồng.
Niên niên mạch thượng sinh thu thảo,
Nhật nhật lâu trung đáo tịch dương.

Vân diểu diểu,
Thuỷ mang mang,
Chinh nhân quy lộ hứa đa trường.
Tương tư bản thị vô bằng ngữ,
Mạc hướng hoa tiên phí lệ hàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Áo cũ xuân say thoảng nhớ hương,
Trời mang ly hận khiến người cuồng.
Trên ruộng năm năm sinh cỏ úa,
Trong lầu từ sớm đến tà dương.

Mây mờ mịt,
Nước mênh mang,
Đằng đẵng chinh nhân vẫn dặm trường.
Tương tư dù nói không sao hết,
Đừng nhỏ tờ thư lệ mấy hàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Xuân sang ngửi áo nhớ người xưa
Chia cách làm chi để thẫn thờ
Năm mỗi thu đi đường cỏ úa
Lầu không ngày mỗi nắng chiều qua

Mây vẩn đục
Nước xa mờ
Người đi lời hẹn vẫn là chưa
Thương nhớ có văn nào tả xiết
Thôi! Uổng hoa tiên phí lệ thừa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời