Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (69 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Mang hài ẩn lộ lạc hoa khê

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1198 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2008 03:14

Mộng trung cữu tín vị thuỳ mang

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1226 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/04/2007 08:20

Ngọc tác phu cơ băng tác thần

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1213 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2008 03:15

Nguyệt hạ hoài nhân cảm khái trung

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1766 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/04/2007 08:19

Nhất ban tình ái lưỡng hoà hài

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1414 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2008 03:15

Nhất niên xuân sự đáo đồ mi

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1939 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/04/2007 08:20

Quế luân tà chiểu phấn lâu không

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1418 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/04/2007 08:18

Tá đắc mai hoa nhất lũ hồn

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1475 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2008 03:16

Tả thành uyên diệp chuyển bồi hồi

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1223 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2008 03:14

Tập cổ cú đề Tô Tiểu Tiểu tượng

Trung Quốc » Nguyên » Lăng Vân Hàn
1 trả lời, 690 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/10/2021 14:31

Trang trong tổng số 7 trang (69 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: tập cú