Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (69 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Thập ngũ niên tiền mộng lý thân

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1305 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2008 03:15

Thi tàng tự ngọc thổ từ châu

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1329 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2008 03:13

Thuỳ gia tiêu tức đậu đông phong

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1418 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/04/2007 08:19

Thuỳ y tử biệt dữ sinh ly

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1516 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/04/2007 08:20

Tống khách chi Nam Cung

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Tuấn Dân
1 trả lời, 1262 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/08/2014 22:52

Trùng môn thâm toả vị tằng khai

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1473 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2008 03:14

Tự tòng bình địa bộ thanh vân

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1585 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2008 03:15

Vô đoan giải cấu thành tương tri

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1797 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/04/2007 08:20

Xuân phong quy khứ kỷ thê mê

Việt Nam » Cận đại » Phan Mạnh Danh » Bút hoa thi tập » Kiều tập thơ cổ
2 trả lời, 1299 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/06/2008 03:14

Trang trong tổng số 7 trang (69 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: tập cú