Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Yến tử lai chu trung tác

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
9 trả lời, 3798 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 20:01

Yến Tử lâu

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Uông Nguyên Lượng
1 trả lời, 1305 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/08/2014 18:00

Yến tử từ kỳ 1

Trung Quốc » Nguyên » Dương Duy Trinh
1 trả lời, 1154 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/08/2014 22:27

Yến tử từ kỳ 2

Trung Quốc » Nguyên » Dương Duy Trinh
1 trả lời, 1024 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/08/2014 22:28

Yến tử từ kỳ 3

Trung Quốc » Nguyên » Dương Duy Trinh
1 trả lời, 1116 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/08/2014 22:28

Yến tử từ kỳ 4

Trung Quốc » Nguyên » Dương Duy Trinh
1 trả lời, 1216 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/08/2014 22:30

Yến yến 1

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Bội phong
4 trả lời, 7659 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 09:00

Yến yến 2

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Bội phong
4 trả lời, 4711 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 09:01

Yến yến 3

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Bội phong
4 trả lời, 3365 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 09:02

Yến yến 4

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Bội phong
3 trả lời, 3523 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 09:03

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: chim én