Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: chim én (30)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 11:15

一巢功績破春光,
絮落花殘兩翅狂。
月樹風枝不棲去,
彊來言語泥雕梁。

 

Yến

Nhất sào công tích phá xuân quang,
Nhứ lạc hoa tàn lưỡng sí cuồng.
Nguyệt thụ phong chi bất thê khứ,
Cương lai ngôn ngữ nê điêu lương.

 

Dịch nghĩa

Một cái tổ chim kết xong làm trời xuân bớt quang đãng,
Sợi bông rơi, hoa héo, hai cánh bay đi về rã rời.
Ban đêm gió lay cành không ở được phải bỏ đi,
Chỉ vì đã cãi lại lời khuyên là phải đắp bùn trên kèo nhà.


Bài này tác giả ngụ ý có người làm việc rất tốn công nhưng chẳng được tích sự gì cả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tổ kết xong vẻ xuân muốn bớt
Vì làm bằng sợi rớt hoa rơi
Đêm về gió cuốn tiêu đời
Cưỡng lời phải đắp bùn nơi kèo nhà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tổ rách bao công dưới ánh xuân
Hoa tàn bông rụng cánh khua điên
Trăng cây cành gió đậu không được
Đành tới líu lo xà đắp bùn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim xuân xong tổ bớt quang trời,
Hoa héo bông rơi cánh rã rời.
Lay gió cành đêm không ở được,
Đắp bùn nhà bởi cãi khuyên lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim kết xong tổ xuân tàn,
Hoa rơi cánh rã trên ngàn nẻo bay.
Cành đêm không đậu gió lay,
Lời khuyên cãi lại nên nay đắp bùn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời