07/10/2022 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến

Tác giả: Vương Nham - 王喦

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 11:15

 

Nguyên tác

一巢功績破春光,
絮落花殘兩翅狂。
月樹風枝不棲去,
彊來言語泥雕梁。

Phiên âm

Nhất sào công tích phá xuân quang,
Nhứ lạc hoa tàn lưỡng sí cuồng.
Nguyệt thụ phong chi bất thê khứ,
Cương lai ngôn ngữ nê điêu lương.

Dịch nghĩa

Một cái tổ chim kết xong làm trời xuân bớt quang đãng,
Sợi bông rơi, hoa héo, hai cánh bay đi về rã rời.
Ban đêm gió lay cành không ở được phải bỏ đi,
Chỉ vì đã cãi lại lời khuyên là phải đắp bùn trên kèo nhà.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tổ kết xong vẻ xuân muốn bớt
Vì làm bằng sợi rớt hoa rơi
Đêm về gió cuốn tiêu đời
Cưỡng lời phải đắp bùn nơi kèo nhà
Bài này tác giả ngụ ý có người làm việc rất tốn công nhưng chẳng được tích sự gì cả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nham » Yến