Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ẩm tửu kỳ 05

24.50
Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
8 trả lời, 11431 lượt xem, 10 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/05/2008 10:36

Ẩn giả

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 2095 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 12/06/2010 21:53

Bạch vân ca tống Lưu thập lục quy sơn

22.50
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
4 trả lời, 5612 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/12/2006 12:44

Bắc lý

Trung Quốc » Nguyên » Nghê Toản
1 trả lời, 417 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 30/11/2018 15:14

Di Nguyễn ẩn cư

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
2 trả lời, 1348 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/02/2015 12:48

Đàm sơn nhân ẩn cư

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 4557 lượt xem, 4 người thích
Do Phụng Hà gửi ngày 17/11/2008 03:57

Đáp nhân

Trung Quốc » Đường » Thái thượng ẩn giả
9 trả lời, 2589 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 13:35

Đề Ôn xử sĩ sơn cư

Trung Quốc » Trung Đường » Tiền Khởi
1 trả lời, 940 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/06/2014 21:58

Đề Vương xử sĩ sơn cư

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Hàm Dụng
5 trả lời, 1579 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/10/2008 19:45

Hoang thôn

Trung Quốc » Nguyên » Nghê Toản
1 trả lời, 375 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 30/11/2018 15:04

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: ẩn cư