早春山行

江草暖初綠,
雁行皆北飛。
異鄉那久客,
野鳥尚思歸。
十載過如夢,
素心應已違。
行行家漸遠,
更苦得書稀。

 

Tảo xuân sơn hành

Giang thảo noãn sơ lục,
Nhạn hàng giai bắc phi.
Dị hương na cửu khách,
Dã điểu thượng tư quy.
Thập tải quá như mộng,
Tố tâm ưng dĩ vi.
Hành hành gia tiệm viễn,
Cánh khổ đắc thư hy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ sông mới xanh nhờ ấm
Nhạn hàng lên bắc bay đi
Bao năm quê người đất khách
Chim rừng cũng muốn trở về
Mười năm qua như cơn mộng
Lòng thuần chịu mãi chia ly
Đi hoài nhà xa tít tắp
Càng khổ thư nhận hiếm khi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ ven sông vừa xanh ấm áp
Nhạn từng đàn nhắm bắc bay về
Làm thân lữ khách xa quê
Nghe chìm rừng nhớ ủ ê nỗi nhà
Mười năm đã trải qua như mộng
Lòng vô tư nghĩ cũng có sai
Càng đi nhà cũ dần xa
Lại càng buồn khổ vì là ít thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời