06/07/2022 07:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo xuân sơn hành
早春山行

Tác giả: Vu Vũ Lăng - 于武陵

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 14:45

 

Nguyên tác

江草暖初綠,
雁行皆北飛。
異鄉那久客,
野鳥尚思歸。
十載過如夢,
素心應已違。
行行家漸遠,
更苦得書稀。

Phiên âm

Giang thảo noãn sơ lục,
Nhạn hàng giai bắc phi.
Dị hương na cửu khách,
Dã điểu thượng tư quy.
Thập tải quá như mộng,
Tố tâm ưng dĩ vi.
Hành hành gia tiệm viễn,
Cánh khổ đắc thư hy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ sông mới xanh nhờ ấm
Nhạn hàng lên bắc bay đi
Bao năm quê người đất khách
Chim rừng cũng muốn trở về
Mười năm qua như cơn mộng
Lòng thuần chịu mãi chia ly
Đi hoài nhà xa tít tắp
Càng khổ thư nhận hiếm khi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Vũ Lăng » Tảo xuân sơn hành