過洛陽城

古來利與名,
俱在洛陽城。
九陌鼓初起,
萬車輪已行。
周秦時幾變,
伊洛水猶清。
二月中橋路,
鳥啼春草生。

 

Quá Lạc Dương thành

Cổ lai lợi dữ danh,
Câu tại Lạc Dương thành.
Cửu mạch cổ sơ khởi,
Vạn xa luân dĩ hành.
Chu, Tần thời kỷ biến,
Y, Lạc thuỷ do thanh.
Nhị nguyệt trung kiều lộ,
Điểu đề xuân thảo sinh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xưa nay lợi lộc công danh
Ở đây đủ cả trong thành Lạc Dương
Trống mai vừa rộn chín đường
Bánh lăn xe chạy bốn phương dẫy đầy
Chu, Tần mấy bận đổi thay
Mà sông Y, Lạc ngày ngày vẫn trong
Tháng hai cầu ván đường xuân
Tiếng chim ca hót cỏ xanh mọc đầy

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xưa tới nay công danh lợi lộc
Đều phát sinh tại Lạc Dương thành
Chín đường tiếng trống vừa vang
Bánh xe vạn chiếc di hành tới lui
Thời Chu Tần có vài biến cách
Sông Y và sông Lạc vẫn trong
Tháng hai trên cầu và đường
Cỏ xuân sinh sản, chim muông hót mừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời