客中

楚人歌竹枝,
遊子淚沾衣。
異國久為客,
寒宵頻夢歸。
一封書未返,
千樹葉皆飛。
南過洞庭水,
更應消息稀。

 

Khách trung

Sở nhân ca "Trúc chi",
Du tử lệ triêm y.
Dị quốc cửu vi khách,
Hàn tiêu tần mộng quy.
Nhất phong thư vị phản,
Thiên thụ diệp giai phi.
Nam qua Động Đình thuỷ,
Canh ứng tiêu tức hy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người đất Sở hát bài "Cành trúc"
Khiến du nhân áo thấm lệ rơi
Nhiều năm qua sống nơi đất khách
Mộng quê xưa đêm lạnh rã rời
Thư gửi đi hồi âm chưa lại
Mà ngàn cây lá đã rụng bay
Hướng về nam Động Đình thuyền xuống
Tin ở quê nhận được hiếm thay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

“Cành trúc” hát do người đất Sở
Kẻ rong chơi lệ rỏ ướt khăn
Sống trên đất lạ nhiều năm
Những đêm đơn lạnh mộng thăm quê nhà
Thư gửi đi vẫn chưa hồi đáp
Lá ngàn cây cứ trút tung bay
Động Đình nam mới về đây
Thư đi thư lại càng ngày hiếm hoi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời