勸酒

勸君金屈卮,
滿酌不須辭。
花發多風雨,
人生足別離。

 

Khuyến tửu

Khuyến quân kim khuất chi,
Mãn chước bất tu từ.
Hoa phát đa phong vũ,
Nhân sinh túc biệt ly.

 

Dịch nghĩa

Mời chàng một chén kim khuất,
Hãy uống cạn đừng chối từ.
Vì loài hoa sinh ra để chịu gió mưa,
Loài người đã đủ sinh ly tử biệt rồi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Mời anh một chén vàng này
Xin đừng từ chối ly đầy gửi trao
Thân hoa gió thét mưa gào
Đời người ly biệt nói sao cho cùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xin mời bạn một chung Kim khuất
Hãy uống đi bất tất chối từ
Loài hoa mưa gió làm hư
Con người ly biệt đã dư buồn phiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời