19/06/2024 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyến tửu
勸酒

Tác giả: Vu Vũ Lăng - 于武陵

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 01:58

 

Nguyên tác

勸君金屈卮,
滿酌不須辭。
花發多風雨,
人生足別離。

Phiên âm

Khuyến quân kim khuất chi,
Mãn chước bất tu từ.
Hoa phát đa phong vũ,
Nhân sinh túc biệt ly.

Dịch nghĩa

Mời chàng một chén kim khuất,
Hãy uống cạn đừng chối từ.
Vì loài hoa sinh ra để chịu gió mưa,
Loài người đã đủ sinh ly tử biệt rồi.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Mời anh một chén vàng này
Xin đừng từ chối ly đầy gửi trao
Thân hoa gió thét mưa gào
Đời người ly biệt nói sao cho cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Vũ Lăng » Khuyến tửu