長安春

長安二月多香塵,
六街車馬聲轔轔。
家家樓上如花人,
千枝萬枝紅豔新。
簾間笑語自相問,
何人占得長安春?
長安春色本無主,
古來盡屬紅樓女。
如今無奈杏園人,
駿馬輕車擁將去。

 

Trường An xuân

Trường An nhị nguyệt đa hương trần,
Lục nhai xa mã thanh lân lân.
Gia gia lâu thượng như hoa nhân,
Thiên chi vạn chi hồng diễm tân.
Liêm gian tiếu ngữ tự tương vấn,
Hà nhân chiếm đắc Trường An xuân?
Trường An xuân sắc bản vô chủ,
Cổ lai tận thuộc hồng lâu nữ.
Như kim vô nại hạnh viên nhân,
Tuấn mã khinh xa ủng tương khứ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trường An hương bốc tháng hai
Ngựa xe sáu dãy phố dài ầm vang
Nhà nhà người ngọc đăng đàn
Như ngàn vạn đoá hoa lan nở chào
Sau rèm cười hỏi với nhau
Trường An ai độc bá màu xuân xanh?
Trường An vô chủ mùa xuân
Từ xưa là của lầu hồng nữ nhi
Mà nay vườn hạnh đúng thì
Xe nhanh ngựa tốt đến đi không ngừng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trường An tháng hai thơm và bụi
Trên sáu đường lầm lũi xe đi
Trên lầu người đẹp thiếu gì
Vạn cành mới nở phương phi hoa hồng
Sau rèm cười nói cùng nhau hỏi
Ai là người chiếm giải mùa xuân
Trường An vốn chẳng chủ nhân
Từ xưa vẫn thuộc giai nhân lầu hồng
Hiện nay vườn hạnh đang nồng
Ngựa hay xe nhẹ ùng ùng tới lui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời