長安秋望

樓倚霜樹外,
鏡天無一毫。
南山與秋色,
氣勢兩相高。

 

Trường An thu vọng

Lâu ỷ sương thụ ngoại,
Kính thiên vô nhất hào.
Nam sơn dữ thu sắc,
Khí thế lưỡng tương cao.

 

Dịch nghĩa

Lầu tựa vào cây sương thu dãi nhiều đêm,
Trời trong xanh không một gợn.
Núi Chung Nam và mầu thu,
Như tôn nhau lên cùng cao.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Lầu tựa cây sương đêm,
Không gợn sợi tơ mềm.
Chung Nam và thu sắc,
Đều muốn được cao thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây sương bên cạnh lầu thu
Trời trong như kính sợi mây không gờn
Màu thu hoà sắc Nam Sơn
Vẻ xinh như được tôn thêm mấy lần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài lâu đài hàng cây sương ướt
Trời như gương không một gợn mây
Núi Nam cùng sắc thu này
Non đà đẹp sẵn thu bày thêm xinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm trải sương thu lầu tựa cây,
Trời xanh trong vắt chẳng vần mây.
Núi Nam và sắc thu hoà hợp,
Khí thế như tôn trời đất dầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lầu cao ngoài tựa cây sương
Trời gương trong trẻo chẳng vương bụi trần
Núi Nam với sắc thu ngần
Hai đằng khí thế bội phần cùng cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời