26/01/2022 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An xuân
長安春

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 07:49

 

Nguyên tác

長安二月多香塵,
六街車馬聲轔轔。
家家樓上如花人,
千枝萬枝紅豔新。
簾間笑語自相問,
何人占得長安春?
長安春色本無主,
古來盡屬紅樓女。
如今無奈杏園人,
駿馬輕車擁將去。

Phiên âm

Trường An nhị nguyệt đa hương trần,
Lục nhai xa mã thanh lân lân.
Gia gia lâu thượng như hoa nhân,
Thiên chi vạn chi hồng diễm tân.
Liêm gian tiếu ngữ tự tương vấn,
Hà nhân chiếm đắc Trường An xuân ?
Trường An xuân sắc bản vô chủ,
Cổ lai tận thuộc hồng lâu nữ.
Như kim vô nại hạnh viên nhân,
Tuấn mã khinh xa ủng tương khứ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trường An hương bốc tháng hai
Ngựa xe sáu dãy phố dài ầm vang
Nhà nhà người ngọc đăng đàn
Như ngàn vạn đóa hoa lan nở chào
Sau rèm cười hỏi với nhau
Trường An ai độc bá màu xuân xanh ?
Trường An vô chủ mùa xuân
Từ xưa là của lầu hồng nữ nhi
Mà nay vườn hạnh đúng thì
Xe nhanh ngựa tốt đến đi không ngừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Trường An xuân