Ngày xuân vãng cảnh thăm chùa
Sư đi đâu vắng, gió lùa tam quan
Xấp xô ngói lệch mấy hàng
Liêu xiêu tuờng cổ lá vàng đầy sân

Không gian chợt thoảng mùi trầm
Mới hay Phật vẫn dừng chân nơi này


Xuân 1995
Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009