春日思歸

楊柳青青杏發花,
年光誤客轉思家。
不知湖上菱歌女,
幾個春舟在若耶。

 

Xuân nhật tư quy

Dương liễu thanh thanh hạnh phát hoa,
Niên quang ngộ khách chuyển tư gia.
Bất tri hồ thượng lăng ca nữ,
Kỷ cá xuân chu tại Nhược Da.

 

Dịch nghĩa

Dương liễu xanh xanh, cây hạnh ra hoa,
Dáng xuân huy hoàng này lại khiến kẻ lưu lạc nhớ nhà.
Không biết trong các cô gái đang hát khúc hái ấu trên hồ kia,
Có bao nhiêu cô đã chèo thuyền du xuân trên con suối Nhược Da!


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dương liễu xanh, ra hoa cây hạnh
Xuân huy hoàng làm khách nhớ nhà
Bao nhiêu cô hát lăng ca
Đã từng trên suối Nhược Da chèo thuyền?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Dương liễu xanh hạnh nảy hoa
Xuân huy hoàng gợi khách xa nhớ nhà
Trên hồ khúc hái ấu ca
Cô nào từng suối Nhược Da chèo thuyền?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Dương liễu xanh xanh hạnh ra hoa
Bóng câu làm khách bỗng nhớ nhà
Trên hồ em hát bài hái ấu
Đã mấy thuyền xuân dạo Nhược Da?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dương liễu xanh xanh hoa hạnh nở
Nắng hồng lòng khách nhớ quê xa
Trên hồ em gái dong thuyền hát
Bao mấy mùa xuân suối Nhược Da

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của TriThi

Dương liễu xanh xanh hạnh nở hoa,
Xuân lên nhắc khách nỗi quê cha.
Nữ ngân bài hát lăng ca đó,
Mấy lượt ghe xuân suối Nhược Da?


tại > suối
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dương liễu xanh xanh hạnh nở hoa,
Dáng xuân lữ khách nhớ ngay nhà.
Trên hồ hái ấu dong thuyền hát,
Xuân dạo bao cô suối Nhược Da!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xanh xanh dương liễu hạnh đơm hoa
Khách lỡ hết năm chuyển nhớ nhà
Ai hát trên hồ bài Củ Ấu
Thuyền xuân mấy chiếc suối nơi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu dương xanh hạnh nở hoa,
Dáng xuân làm khách nhớ nhà nhiều hơn.
Trên hồ hái ấu thuyền dong,
Bao cô xuân dạo trên dòng Nhược Da!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời