20/09/2021 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tư quy
春日思歸

Tác giả: Vương Hàn - 王翰

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2014 10:59

 

Nguyên tác

楊柳青青杏發花,
年光誤客轉思家。
不知湖上菱歌女,
幾個春舟在若耶。

Phiên âm

Dương liễu thanh thanh hạnh phát hoa,
Niên quang ngộ khách chuyển tư gia.
Bất tri hồ thượng lăng ca[1] nữ,
Kỷ cá xuân chu tại Nhược Da[2].

Dịch nghĩa

Dương liễu xanh xanh, cây hạnh ra hoa,
Dáng xuân huy hoàng này lại khiến kẻ lưu lạc nhớ nhà.
Không biết trong các cô gái đang hát khúc hái ấu trên hồ kia,
Có bao nhiêu cô đã chèo thuyền du xuân trên con suối Nhược Da!

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Dương liễu xanh hạnh nảy hoa
Xuân huy hoàng gợi khách xa nhớ nhà
Trên hồ khúc hái ấu ca
Cô nào từng suối Nhược Da chèo thuyền?
[1] Tức bài ca hái củ ấu. Các cô gái vùng Giang Nam khi chèo thuyền trên hồ hái củ ấu, thường vừa làm vừa hát ca khúc dân gian này.
[2] Tên suối ở phía đông nam núi Nhược Da, thuộc huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, tương truyền xưa là nơi Tây Thi giặt lụa lúc còn là cô thôn nữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Hàn » Xuân nhật tư quy