Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Giáp Tôn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuân nhật tư quy (Vương Hàn): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Dương liễu xanh hạnh nảy hoa
Xuân huy hoàng gợi khách xa nhớ nhà
Trên hồ khúc hái ấu ca
Cô nào từng suối Nhược Da chèo thuyền?

Ảnh đại diện

Quy gia (Đỗ Mục): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trẻ nhỏ níu áo hỏi
Sao về muộn quá mà?
Với ai giành năm tháng,
Mà đầu bạc thế a?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]