其十四-題棟多

借問請來得一亡,
解郊逆賊轉爲強。
龍城此地伊何似,
清使重來得一腸。

 

Kỳ 14 - Đề Đống Đa

Tá vấn thỉnh lai đắc nhất vong (vương),
Giải giao nghịch tặc chuyển vi cường.
Long thành thử địa y hà tự,
Thanh sứ trùng lai đắc nhất trường.

 

Dịch nghĩa

Xin hỏi ai mời đến đây để mà bị bại vong,
Lại còn giúp cho nghịch tặc trở nên hùng cường.
Miền đất này ở Thăng Long vẫn y vậy sao?
Mà sứ thần nhà Mãn Thanh trở lại nơi đây vẫn kinh hoàng.


Tiêu đề có bản chép là Quá Đống Đa (Qua gò Đống Đa).

Gò Đống Đa ở phía tây nam thành Thăng Long xưa, nay ở trên phố Tây Sơn và Đặng Tiến Đông, quận đống Đa, Hà Nội.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Ai khiến sang đây để bại vong,
Giúp quân “phản nghịch” mạnh lên cùng.
Long Thành đất ấy như xưa vậy,
Mà sứ Thanh sang vẫn hãi hùng!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ai khéo mời sang chuốc bại vong,
Để cho kẻ nghịch trổ uy phong.
Long thành sau trước đâu thay đổi,
Sứ Mãn qua đây dạ rối bòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Xin hỏi ai mời chuốc bại vong,
Bày cho nghịch tặc thành anh hùng.
Long thành đất ấy y xưa vậy,
Sứ Mãn qua đây vẫn hãi hùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời