憶山陽其二-寒食遣懷

折柳城邊起暮愁,
可憐春色獨懷憂。
傷心正嘆人間事,
回首更慚江上鷗。
鶗鴃聲中寒食酒,
芙蓉花外夕陽樓。
憑高滿眼送清渭,
去傍故山山下流。

 

Ức Sơn Dương kỳ 2 - Hàn thực khiển hoài

Chiết Liễu thành biên khởi mộ sầu,
Khả liên xuân sắc độc hoài ưu.
Thương tâm chính thán nhân gian sự,
Hồi thủ cánh tàm giang thượng âu.
Đề quyết thanh trung hàn thực tửu,
Phù dung hoa ngoại tịch dương lâu.
Bằng cao mãn nhãn tống thanh Vị,
Khứ bạng Cố Sơn sơn hạ lưu.

 

Dịch nghĩa

Bên thành Chiết Liễu lúc chiều tối chợt cảm thấy buồn
Thương thay, cảnh xuân khắp nơi mà chỉ riêng mình ta mang mối lo buồn
Đang lúc đau lòng than thở chuyện nhân thế
Quay đầu lại thấy thẹn với chim âu trên sông
Chén rượu ngày hàn thực uống trong tiếng chim cuốc
Hoa sen bên ngoài ngôi lầu trong nắng chiều
Đứng trên cao phóng mắt nhìn ra khắp nơi, tiễn đưa dòng sông Vị trong xanh
Men theo chân núi Cố Sơn mà chảy đi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Tứ @www.maihoatrang.com

Chiết Liễu hoàng hôn giục nỗi buồn
Giữa trời xuân thắm lại bi thương
Đau lòng chuyện thế đang than thở
Ngoảnh mặt nhìn âu luống thẹn thuồng
Hàn thực rượu nâng trong tiếng cuốc
Phù dung hoa nở bóng chiều buông
Lầu cao mắt tiễn dòng sông Vị
Theo Cố Sơn về nẻo cố hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thành Chiết Liễu chiều lan nỗi nhớ
Ưu tư cho xuân lỡ sắc màu
Nhân gian sao lắm thương đau
Quay đầu thẹn với chim âu bên dòng
Đề quyết kêu trong mưa hàn thực
Lầu tà dương thơm nứt phù dung
Lên cao nhìn muốt Vị trong
Cố Sơn len lõi một dòng về xuôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Bên thành Chiết Liễu tối dâng buồn
Thương xót màu xuân riêng não lòng
Đau xót than hoài cho thế sự
Ngoảnh nhìn thẹn lắm vơi âu sông
Rượu Hàn thực nọ quyên vang tiếng
Lầu tịch dương kia sen trổ bông
Buông mắt tiễn đưa dòng Vị thuỷ
Đến kề núi cũ chảy xuôi dòng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bên thành bẻ liễu tối buồn vương,
Lưu luyến màu xuân dạ thêm thương.
Đau xót việc đời từng than thở,
Ngoảnh nhìn âu bến lại thẹn thuồng.
Đề quyết hót bên rượu Hàn thực,
Phù dung nở trước gác tịch dương.
Lên cao đưa mắt tiễn dòng Vị,
Về bên núi cũ, nước xuôi thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bên thành "Chiết liễu", chiều buồn,
Khá thương xuân sắc cứ luôn âu sầu.
Đau lòng những chuyện đâu đâu,
Quay đầu, thẹn với chim âu trên dòng.
Rượu hàn thực, tiếng chim trong,
Quanh lầu nắng xuống, phù dung nở đầy.
Cao nhìn sông Vị đó đây,
Men theo núi Cố, chân mây khuất vào...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều bẻ liễu chạnh đau niềm cũ
Trong cảnh xuân mà cứ buồn rầu
Thương tâm những chuyện đâu đâu
Ngoảnh nhìn chim biển mà sầu hổ ngươi
Nghe trong mưa tiếng loài đề quyết
Xem hoa sen như tuyết bên lầu
Lên cao mở mắt tiễn chào
Nước dòng sông Vị chảy vào quê xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời