17/06/2021 12:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Sơn Dương kỳ 2 - Hàn thực khiển hoài
憶山陽其二-寒食遣懷

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2006 06:30

 

Nguyên tác

折柳城邊起暮愁,
可憐春色獨懷憂。
傷心正嘆人間事,
回首更慚江上鷗。
鶗鴃聲中寒食酒,
芙蓉花外夕陽樓。
憑高滿眼送清渭,
去傍故山山下流。

Phiên âm

Chiết Liễu thành biên khởi mộ sầu,
Khả liên xuân sắc độc hoài ưu.
Thương tâm chính thán nhân gian sự,
Hồi thủ cánh tàm giang thượng âu.
Đề quyết thanh trung hàn thực tửu[1],
Phù dung hoa ngoại tịch dương lâu.
Bằng cao mãn nhãn tống thanh Vị,
Khứ bạng Cố Sơn sơn hạ lưu.

Dịch nghĩa

Bên thành Chiết Liễu lúc chiều tối chợt cảm thấy buồn
Thương thay, cảnh xuân khắp nơi mà chỉ riêng mình ta mang mối lo buồn
Ðang lúc đau lòng than thở chuyện nhân thế
Quay đầu lại thấy thẹn với chim âu trên sông
Chén rượu ngày hàn thực uống trong tiếng chim cuốc
Hoa sen bên ngoài ngôi lầu trong nắng chiều
Ðứng trên cao phóng mắt nhìn ra khắp nơi, tiễn đưa dòng sông Vị trong xanh
Men theo chân núi Cố Sơn mà chảy đi.

Bản dịch của Lý Tứ @www.maihoatrang.com

Chiết Liễu hoàng hôn giục nỗi buồn
Giữa trời xuân thắm lại bi thương
Ðau lòng chuyện thế đang than thở
Ngoảnh mặt nhìn âu luống thẹn thuồng
Hàn thực rượu nâng trong tiếng cuốc
Phù dung hoa nở bóng chiều buông
Lầu cao mắt tiễn dòng sông Vị
Theo Cố Sơn về nẻo cố hương.
[1] Có bản chép là “hàn thực vũ” 寒食雨.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Ức Sơn Dương kỳ 2 - Hàn thực khiển hoài