半窗燈影滿床書,
露滴秋庭夜氣虛。
睡起砧聲無覓處,
木樨花上月來初。

 

Nguyệt

Bán song đăng ảnh mãn sàng thư,
Lộ trích thu đình dạ khí hư.
Thuỵ khởi châm thanh vô mịch xứ,
Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ.

 

Dịch nghĩa

Bóng đèn soi nửa cửa sổ, sách đầy giường,
Móc rơi trên sân thu, hơi đêm thoáng mát.
Tỉnh giấc không biết tiếng chày nện vải ở nơi nào,
Trên chùm hoa quế trăng vừa mọc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Đầy giường sách, ánh đèn soi,
Hơi đêm thoáng mát hiên ngoài sương thưa.
Tiếng chày đâu đó vẳng đưa,
Trên chùm hoa quế trăng vừa mới lên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đèn song chếch bóng, sách đầy giường,
Đêm vắng sân thu lác đác sương.
Thức dậy tiếng chày đâu chẳng biết,
Trên cành hoa quế nguyệt lồng gương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.83
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Đèn sáng nửa song sách đầy giường
Sân đêm thoáng mát giọt thu sương
Tỉnh dậy nơi nào tiếng đập vải
Trăng mới lên lồng hoa quế hương

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa song đèn tỏ sách đầy giường
Đêm mát sân thu rụng giọt sương
Tỉnh giấc chày đâu khua động tiếng
Trên cành hoa quế bóng trăng lên

55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Đèn soi nửa cửa, sách đầy giường,
Khí lạnh sân thu rỏ giọt sương.
Thức dậy, mơ hồ chày đập áo,
Trên cành hoa mộc, ánh trăng vương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Đèn soi nửa cửa sách đầy giường
Đêm lắng sân thu đọng móc sương
Tỉnh giấc tiếng chầy đâu vẳng lại
Trên cành hoa quế ánh trăng vương.

Nhất Nguyên
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nửa song đèn tỏ sách đầy giường,
Đêm thoáng sân thu đọng móc sương.
Tiếng chày nện vải đâu không biết,
Trên chùm hoa quế nguyệt lồng gương.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Sách thơm tắm ánh trăng ngà
Đêm thu sân trước sương sa trắng mờ
Tiếng chày khua tỉnh cơn mơ
Thấy hoa vừa nở đẹp như trăng ngà

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nửa song đèn, sách đầy giường,
Sân thu đêm thoáng móc sương đọng ngoài.
Đâu đây nện vải vọng chày,
Trên chùm hoa quế trăng bày lồng gương.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đèn hắt nửa song, giường chật sách
Sân thu sương giọt mát hơi đêm
Tiếng chày đâu đó khua tan giấc
Chùm quế bồng trăng lả xuống thềm

Đất Văn Lang
25.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối