Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2010 19:06

三山

濃山山後畤高崗,
竹影陰森草色蒼。
不記何年庭玉架,
猶留片石隱斜陽。

 

Tam Sơn

Nùng sơn sơn hậu trĩ cao cương,
Trúc ảnh âm sâm thảo sắc thương.
Bất ký hà niên đình ngọc giá,
Do lưu phiến thạch ẩn tà dương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Núi Nùng sững mấy gò cao dựng
Mầu cỏ xanh xanh bóng trúc rườm
Chẳng nhớ năm nao xây cột ngọc
Còn lưu tấm đá loáng tà dương.


Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Sau khuất núi Nùng hiện đỉnh non
Trúc tre rợp bóng, cỏ xanh rờn
Quên thời kiệu ngọc ai dừng bước
Ẩn dưới tà dương đá vẫn còn.


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Sau khuất núi Nùng hiện đỉnh non
Trúc tre rợp bóng, cỏ xanh rờn
Quên thời kiệu ngọc ai dừng bước
Ẩn dưới tà dương đá vẫn còn.


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời